Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

SATICI
Satıcı İsim/Ünvanı: Yeşilera Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri / Hakan Burak Budak
Satıcı'nın Açık adresi: Fevzipaşa-Vehbibey Mah. Talatpaşa Cad. Hasan Gürsoy Pasajı 38/53 Ayvalık/Balıkesir
Satıcı'nın Telefonu: 02663124006
Satıcı Eposta Adresi: bilgi@yesilera.com

ALICI
Adı-Soyadı:
Adresi:
Telefon:
Eposta:
(Sipariş oluşturulurken verilen ve söz konusu sipariş numarası için yesilera.com sunucusunda kayıtlı bulunan bilgiler geçerlidir.)

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") konusu, Alıcı'nın, www.yesilera.com alan adlı web sayfasından ("web sayfası") Satıcı'ya ait mal ve hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak verdiği sipariş kapsamında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ("Kanun") ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen ürünle ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3. Ürün, Ödeme ve Teslimat Bilgileri

İşbu Sözleşme'nin konusu olan ürünün satış bedeli, ödeme şekli ve teslimat bilgileri siparişin tamamlandığı andaki bilgilerden oluşur. Ürünlerin fiyatları ve nitelikleri güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için ilan edilen fiyatlar belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

4. Malın Teslimi, Teslim Şekli ve Teslimat Masrafları

Alıcı'nın elektronik ortamda onaylamış olduğu bu Sözleşme, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda belirttiği adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

Aksine bir hüküm olmadığı müddetçe malın teslimat masrafları Alıcı'ya aittir. Satıcı'nın Web sayfası'nda malın teslimat ücretinin Satıcı tarafından karşılanacağı beyan edilmişse, teslimat ücretini Satıcı karşılayacaktır.

Malın teslimatı, ödemenin gerçekleştikten sonra taahhüt edilen süre içinde yapılır. Satın alınan mal veya hizmetin ediminin imkansız olduğu durumlar saklı kalmak koşulu ile, Alıcı tarafından sipariş edilen mal veya hizmet 30 (otuz) gün içinde teslim edilir.

Mal veya hizmetin bedeli herhangi bir nedenle Alıcı tarafından ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı'nın mal veya hizmeti teslim yükümlülüğü yoktur.

Satıcı tarafından malın kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce, Alıcı tarafından yapılan sipariş iptal edilirse Alıcı kargo bedelini ödemekle yükümlüdür.

Sipariş edilen mal veya hizmetin ediminin imkansız olması durumunda Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'yı bilgilendirecek ve eğer Alıcı tarafından söz konusu mal ve hizmet için ödeme yapılmışsa, tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

5. Alıcı'nın Beyan Ve Taahhütleri

Alıcı, Web sayfası'nda yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından verilen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.

Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıdaki ve Web sayfası'da yer alan İletişim sayfasında bulunan (https://yesilera.com/iletisim/) Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ulaştırabilirler.

Alıcı, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini ve teslimat fiyatını doğru ve eksiksiz olarak edindiğini, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda onaylayarak, teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu durumda teslimat masrafları Alıcı’ya aittir.

6. Satıcı'nın Beyan ve Taahhütleri

Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesi Satıcı'nın sorumluluğundadır.

Satıcı, nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar veya mecburi sebepler nedeni ile Sözleşme konusu mal veya hizmeti taahhüt edilen süre içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu mal veya hizmetin, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek olması halinde, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu değildir.

7. Cayma Hakkı

Alıcı, hiçbir yasal sorumluluğu olmadan ve gerekçe göstermeden, mal siparişlerinde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, satım alma işleminden malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını https://yesilera.com/iade/ sayfasında bulunan iade formunu doldurarak ya da https://yesilera.com/iletisim/ sayfasında bulunan eposta veya telefon bilgilerinden Satıcı'ya ulaşıp talebini ileterek kullanabilir. Alıcı’nın, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, kutusunun, ambalajının, varsa aksesuarları ve hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmelidir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin detaylı bilgi yesilera.com’da yer alan https://yesilera.com/yardim/ sayfasında bulunmaktadır.

Alıcı iade edeceği malı Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile gönderdiği durumda, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi durumunda, iade kargo bedelinden ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.

8. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:
Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).
Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya iletecektir. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ilgili çıkacak uyuşmazlıklarda, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

10. Mal veya Hizmetin Fiyatı

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda ve mal ile birlikte Alıcı'ya gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve benzeri uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

11. Temerrüt Hali

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

12. Bildirimler Ve Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme konusunda taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Web sayfası'nda yer alan İletişim sayfasındaki (https://yesilera.com/iletisim/) iletişim formu veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. Yürürlük

İşbu Sözleşme, sipariş işleminin gerçekleştirildiği tarihte taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.