Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

YEŞİLERA
Adı/Ünvanı: Hakan Burak Budak / Yeşilera Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri
Açık adresi: Fevzipaşa-Vehbibey Mah. Talatpaşa Cad. Hasan Gürsoy Pasajı 38/53 Ayvalık/Balıkesir
Telefonu: 08503072908
E-posta Adresi: bilgi@yesilera.com

KULLANICI
Adı/Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
E-posta:
(Sipariş oluşturulurken verilen ve söz konusu sipariş numarası için yesilera.com sunucusunda kayıtlı bulunan bilgiler geçerlidir.)

2. Tanımlar

2.1. Hizmetler: YEŞİLERA tarafından sunulan ürünler, hizmetler, web sayfaları, paketler, modüller ve özelliklerin tümüdür.

2.2. Yeşilera Altyapısı: YEŞİLERA tarafından sağlanan hizmetlerin hazırlanması, kullanılabilmesi ve KULLANICI'nın operasyonlarını yönetmesi için YEŞİLERA tarafından sunulan, geliştirilen ve yönetilen yazılımsal ve donanımsal sistemlerin tümüdür.

2.3. Ödeme Altyapısı: YEŞİLERA tarafından sağlanan web sayfasına entegre olabilen üçüncü taraf finansal kuruluşların sunduğu ödeme yöntemlerinin her biri ve tümüdür. Ödeme altyapılarının kullanımına ilişkin koşul ve şartlar ilgili ödeme altyapısı tarafından belirlenir.

2.4 Üçüncü Taraf Hizmetleri: YEŞİLERA dışındaki üçüncü taraflarca YEŞİLERA tarafından sağlanan hizmetler üzerinden entegre olarak kullanılabilen ödeme altyapısı, kargo ve taşıma hizmetleri, sms entegrasyonları dahil olmak üzere sözleşme imza tarihinde mevcut ve ileride dahil edilebilecek veya güncellenebilecek tüm ürün, entegrasyon, hizmet ve uygulamalardır.

2.5. Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı: YEŞİLERA ile doğrudan bir anlaşması olmayan, ancak platformlarına API gibi yöntemlerle YEŞİLERA'nın erişim sağlayabildiği ve bu entegrasyonları KULLANICI'ya sunabildiği sanal pos, e-ticaret entegrasyonları, SMS entegrasyonları, kargo ve taşıma entegrasyonları gibi hizmetler sunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıdır.

2.6. Erişim Sağlayıcı Trafik Bilgisi: İnternet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak abonenin (KULLANICI’nın) adı, kimlik bilgileri, adı ve soyadı, adresi, telefon numarası, sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, ilgili bağlantı için verilen IP adresi ve bağlantı noktalarını ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. Bu sözleşme, KULLANICI’nın YEŞİLERA tarafından sunulan hizmetler ile üçüncü taraf hizmetlerinden yararlanma koşullarını, YEŞİLERA’ya yapılacak ödemeler ile ilgili şartları ve tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

3.2. YEŞİLERA tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili yayınlanan açıklamalar, kullanım koşulları ve şartlar, işbu sözleşmenin eklerini ve ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve sözleşmedeki hükümlerle birlikte tarafların tüm hak ve yükümlülüklerini belirler.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. YEŞİLERA'nın sağladığı hizmetler, hizmetlerin içerikleri, hizmet tutarları ve ödeme seçenekleri https://yesilera.com web sayfasında yer almaktadır. YEŞİLERA sağladığı hizmetler, bunların içerikleri ve tüm özellikleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

4.2. KKULLANICI, YEŞİLERA'dan satın aldığı hizmetin özellik ve içeriklerinin sözleşme imza tarihindeki haliyle kullanılabileceğini kabul eder. KULLANICI'nın sözleşme süresi boyunca ilgili pakette yapılan güncellemeler ve geliştirmeler KULLANICI’ya da uygulanacaktır.

4.3. YEŞİLERA, bu sözleşme ve KULLANICI’nın YEŞİLERA'dan satın aldığı hizmet kapsamında KULLANICI’ya ilgili hizmeti tüm kapsamıyla sunacaktır.

4.4. KULLANICI'nın YEŞİLERA'dan satın aldığı paket kapsamında olmayan, sözleşme yapıldığı tarihte YEŞİLERA tarafından sunulmayan, KULLANICI tarafından ek olarak talep edilen her türlü danışmanlık, çalışma, uygulama, tasarım, fikir vb. iş, işlem ve hizmetler ek ücretlere tabidir. İlgili şartlar tarafların ortak mutabakatıyla yapılacak yazılı anlaşmayla belirlenir.

4.5. YEŞİLERA sağladığı hizmetlere entegre olarak kullanılabilen üçüncü taraf hizmetlere ilişkin hizmet sağlayıcıların fiyat belirlemelerinden, değişikliklerinden ve komisyon oranlarından sorumlu değildir. YEŞİLERA üçüncü taraf hizmetlerle ilgili fiyatlar ve oranlar konusunda KULLANICI’ya herhangi bir taahhütte bulunmaz. KULLANICI, sözleşme süresi boyunca YEŞİLERA'nın sağladığı hizmetlere entegre olarak kullanılabilen üçüncü taraf hizmetlerin fiyat politikaları, komisyonları ve kullanım şartlarında değişiklik olabileceğini ve bu değişiklikleri kabul eder.

4.6. KULLANICI, hizmetlerin YEŞİLERA tarafından sağlanabilmesi için gerekli olan tüm bilgi, belge ve benzerlerini sözleşmenin ifası için gerekli ve uygun ölçüde YEŞİLERA'yla paylaşacaktır. KULLANICI, YEŞİLERA'yla paylaşılan tüm bilgilerin doğruluğu, tamlığı, güncelliği ve yasalara, ticari teamüllere ve dürüstlük ve iyi niyet kaidelerine uygunluğundan münhasıran sorumludur. KULLANICI’nın Hizmetler’in ifası için gerekli olan bilgi ve belgeleri zamanında sağlamaması veya eksik ya da hatalı sağlanması durumunda meydana gelen gecikme, aksama ve zararlardan YEŞİLERA sorumlu değildir.

4.7. YEŞİLERA'nın sağladığı hizmetlerin kullanımından tamamen KULLANICI sorumludur. YEŞİLERA altyapısı vasıtasıyla oluşturulan ve/veya paylaşılan bilgi ve belgelere ilişkin YEŞİLERA'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. KULLANICI, kendisi tarafından YEŞİLERA altyapısında oluşturulan kayıtlar, bilgiler, ürünler ve hizmetler gibi tüm içeriklerin doğru, hukuka, kanunlara, ticari teamüllere, dürüstlük ve iyi niyet kaidelerine uygun olduğunu ve herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. KULLANICI, YEŞİLERA hesabı açarken veya YEŞİLERA tarafından sağlanan hizmetlerden birini satın alırken, YEŞİLERA'ya verdiği bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak YEŞİLERA'ya bildirecektir. Bu bilgilerin eksik veya yanlış verilmesi ya da güncel olmaması vb. sebeplerle KULLANICI’nın YEŞİLERA'nın sağladığı hizmetlerden ve üçüncü taraf hizmetlerinden yararlanamamasından YEŞİLERA sorumlu değildir.

4.9. KULLANICI, işbu sözleşme süresince ve sözleşme sona erdikten sonra dahi, YEŞİLERA'nın çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkililerinin, vekillerinin vb. itibarına, marka değerine, kişilik haklarına, makul ticari menfaatlerine zarar getirecek davranışlarda, iş ve işlemlerde bulunmamayı taahhüt eder. KULLANICI, kendi çalışanlarının, vekillerinin, yetkililerinin, diğer personel ve danışmanlarının da bu madde kapsamındaki fiillerinden sorumludur. Bu hükmün ihlali halinde YEŞİLERA, zarar ve ziyanını tazmin hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi derhal tek taraflı ve tazminat ödenmeksizin ve alınan bedellerin iadesi yapılmaksızın feshetme hakkına sahiptir.

4.10. KULLANICI, kendi hizmetlerinin, ürünlerinin ve servislerinin vb. hatalı olması; ürünleri, hizmetleri ve bunların kalitesi ile kanunlara ve mevzuata uygunluğu gibi konularda tek başına sorumludur. YEŞİLERA'nın anılan nedenlerle zarara uğraması, YEŞİLERA hakkında bir dava açılması, takip başlatılması, idari, hukuki ve cezai yaptırımlara uğraması gibi hallerde KULLANICI, YEŞİLERA'nın uğramış olduğu zararları, tazminatları, avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere her türlü zarar, ziyan ve masrafını tazmin etmeyi kabul eder.

4.11. Taraflar, sözleşmeden doğan hak ve yetkilerini kullanırken ve sorumluluklarını yerine getirirken genel Türk yasalarına, mevzuata, ticari teamüllere, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.12. KULLANICI, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, YEŞİLERA tarafından sunulan altyapı, özellikler ve hizmetleri kullanarak kendi müşterilerine sunduğu ya da herhangi bir şekilde YEŞİLERA altyapısı üzerinden operasyonlarını yönettiği mal, ürün ve/veya hizmetlerin kalitesinden, ayıplı olmasından, mevzuata uygunluğundan, sağlık, hijyen ve gıda yasalarına ve kurallarına uygunluğundan, vergi muhafiyetlerinden, faturalandırılmasından, bankacılık iş ve işlemlerinden, müşterileriyle gerekli sözleşmelerin akdedilmesinden ve müşterilerine diğer gerekli belgenin tesliminden, satış sonrası gereksinim duyulan servis ve satış sonrası hizmetlerden, ürünlerin zamanında teslim edilmesinden, kullanımından, bunlara ilişkin yapılan ödemelerden ve iadelerden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt eder.

4.13. KULLANICI’nın, YEŞİLERA'dan satın aldığı hizmet içerisinde bulunan hiçbir içerikten YEŞİLERA sorumlu değildir ve bu içeriklere ilişkin YEŞİLERA'nın denetim sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.14. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu başta olmak üzere yasalar, yönetmelikler ve YEŞİLERA politikaları uyarınca, YEŞİLERA'dan tarafından sağlanan hizmetler kullanılarak, yasaya aykırı, üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden ve suç teşkil eden içerikler, ürünler, hizmetlerin satışı yasaktır. KULLANICI'nın bu tür yasaklı ürünleri sattığının tespit edilmesi halinde ilgili ürün, hizmet vb. herhangi bir site içeriği YEŞİLERA tarafından derhal siteden kaldırılabilir veya gerekmesi halinde KULLANICI'ya ait internet sitesi kapatılabilir ve sözleşme YEŞİLERA tarafından tek taraflı tazminatsız olarak feshedilir. YEŞİLERA'nın bu hakkı kullanması halinde KULLANICI, herhangi bir hak, tazminat, bedel, kar kaybının tazmini vb. taleplerde bulunmayacağını ve YEŞİLERA'nın bu yetkisine muvafakat ettiğini kabul eder. İlgili içerik/içeriklerin kaldırılması veya sitenin kapatılmasına gerek olmadığına dair geçerli yasal bir belgenin (mahkeme ilamı gibi) YEŞİLERA'ya sunulmasıyla ilgili içerik ve/veya site 3 (üç) gün içinde yayına alınacaktır.

4.15. KULLANICI, yesilera.com’da yayınlanan kurallara ve kullanım koşullarına uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16. KULLANICI, YEŞİLERA tarafından sağlanan hizmetlere entegre olarak kullanılabilen ödeme altyapısı ve üçüncü taraf hizmetlerinin fiyat, komisyon oranı, hizmet ve uygulamaları bakımından YEŞİLERA'nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bunlar bakımından muhatabının ilgili ödeme altyapısı ve/veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı olduğunu ve bu tür hizmetleri üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından belirlenen kural, koşul ve sözleşmelere uygun olarak alacağını ve kullanacağını; aksi halde ilgili ödeme altyapısı, üçüncü taraf hizmetleri gibi entegrasyon ve hizmetlere erişiminin engellenebileceği, kısıtlanabileceği ve hatta durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17. KULLANICI, YEŞİLERA tarafından sağlanan hizmetleri kullanması için yetkili kullanıcılar tanımlayabilecektir. Yetkili kullanıcıların kim olacağı ve YEŞİLERA altyapısı kapsamındaki yetki seviyesi KULLANICI tarafından belirlenecektir. KULLANICI, yetkili kullanıcıların ilgili hizmeti kullanarak gerçekleştirdiği tüm işlemlerden münhasıran sorumlu olup yetkili kullanıcının işlemlerinin bilgisi dahilinde olmadığı veya bu işlemleri gerçekleştirmeye yetkili olmadığına dair herhangi bir iddia ve talepte bulunamaz. KULLANICI, yetkili kullanıcıların işbu sözleşmeye; yesilera.com’da yayınlanan sair kural ve koşullara; ödeme altyapısı ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan hizmetlerin kullanım koşulları ve sözleşme şartlarına uygun davranmasını sağlayacağını; YEŞİLERA tarafından sağlanan web sayfası kullanımına ilişkin olarak YEŞİLERA tarafından verilen eğitimler, yapılan bilgilendirme ve yönlendirmeler konusunda yetkili kullanıcıları bilgilendireceğini, yetkili kullanıcıların ihlallerinden yetkili kullanıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18. KULLANICI, YEŞİLERA tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımına imkan veren tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden, kullandığı şifrelerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasından, YEŞİLERA altyapısının yetkili kişiler tarafından kullanılmasını sağlamaktan sorumlu olduğunu; bu bilgilerin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle YEŞİLERA'nın, kendisinin veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder.

4.19. YEŞİLERA altyapısı aracılığıyla oluşturulan içeriklerin ve süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, bunların çıktısının ve yedeğinin alınması, elektronik ya da fiziksel ortamda saklanması ve bunlarla ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran KULLANICI’ya aittir. YEŞİLERA altyapısı ve hizmetlerin işbu sözleşme ve mevzuatlara aykırı şekilde kullanımı nedeniyle KULLANICI’nın, YEŞİLERA'nın sağladığı hizmetlerin tamamından veya belirli hizmetlerden faydalanma imkanı, kısmen veya tamamen askıya alınabilecek veya sona erdirilebilecektir. YEŞİLERA, başta mevzuattan kaynaklanan gereksinimler nedeniyle olmak üzere gerekmesi halinde KULLANICI tarafından YEŞİLERA altyapısında saklanan bilgi ve içerikleri YEŞİLERA altyapısından ve sistemlerinden silebilecektir. YEŞİLERA kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. KULLANICI, YEŞİLERA altyapısında sakladığı tüm bilgi ve içeriklerin kopyalarını saklamakla yükümlüdür. YEŞİLERA, veri kaybını önlemek için gerekli politika, yasal yükümlülükler ve usullere uymakla beraber içerik ve bilgi kaybının olmayacağına dair garanti vermemektedir.

4.20. KULLANICI, YEŞİLERA tarafından sağlanan hizmetleri kullanmasının işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere YEŞİLERA tarafından belirlenecek kısıtlamalara tabi olabileceğini; ödeme altyapısı, üçüncü taraf hizmetlerinin entegrasyonlarıyla ilişkili ve veritabanları arası işlemlere ilişkin işlem geçmişine daimi erişim taahhüdü verilmediğini, bunlara erişimin münhasıran YEŞİLERA tarafından belirlenecek sınırlara ve sürelere tabi olacağını kabul eder.

4.21. YEŞİLERA altyapısına ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde KULLANICI, YEŞİLERA ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. KULLANICI’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde soruna dair gerekli, güncel ve doğru bilgilerle birlikte YEŞİLERA'ya bildirimde bulunacaktır. KULLANICI bu kapsamda sorun bildiriminin işleme alınabilmesi için ilgili bilgileri, ekran görüntülerini ve sorunun detaylı tanımını YEŞİLERA'ya iletmelidir. YEŞİLERA, sorunun belirtilen şekilde kendisine bildirilmesini takiben desteğin verilmesi için gerekli çabayı gösterecektir. YEŞİLERA'nın bu madde kapsamındaki destek sağlama yükümlülüğü doğrudan KULLANICI tarafından kullanılan paket dahilindeki hizmetler için geçerli olup, YEŞİLERA'nın ödeme altyapısı ve üçüncü taraf hizmetlerle ilgili ve YEŞİLERA'dan alınan hizmet haricindeki KULLANICI talep ve ihtiyaçlarına ilişkin herhangi bir müdahale veya çözüm sağlama yükümlülüğü veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.22. YEŞİLERA, teknik bakım ve güncellemeler nedeniyle, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde 120 (yüz yirmi) saati geçmemek üzere, sözleşme kapsamında verdiği hizmette geçici kesintiler yapma hak ve yetkisine sahiptir. KULLANICI, hizmetlerin kalitesi ve güvenliği için gerekli olan bu hususa muvafakat eder.

4.23. KULLANICI, YEŞİLERA'nın önceden haber vermeden sağladığı hizmetlerde değişiklik yapma; güncelleme yapma; yeni hizmetler ve özellikler çıkarma; mevcut hizmet, modül ve özellikleri kaldırma ya da durdurma hakkına sahiptir olduğunu kabul eder.

4.24. KULLANICI, YEŞİLERA altyapısı ve hizmetleri ile ilişkili tüm işlemlerinde işbu sözleşmeye, eklerine; YEŞİLERA'nın sağladığı modül ve özelliklerine; YEŞİLERA tarafından ilgili hizmetin kullanımı konusunda belirlenecek sair koşullara, kanuna ve dürüstlük ilkelerine uymayı taahhüt eder. KULLANICI, YEŞİLERA tarafından yapılan bilgilendirmelerin, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ile ilgili sözleşmeleri, bilgilendirmeleri, uyarıları vb. metinleri okuma yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.25. YEŞİLERA, KULLANICI’nın YEŞİLERA altyapısını kullanarak gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu sözleşmeye ve ilgili mevzuata aykırı eylemleri neticesinde KULLANICI, KULLANICI’nın müşterileri, çalışanları, yöneticileri ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden YEŞİLERA'ya bu kapsamda gelecek her türlü talep KULLANICI’ya yönlendirilecek ve YEŞİLERA'nın KULLANICI’nın eylemlerinden kaynaklanan tüm dolaylı ve doğrudan zararları ilk talepte ödenmek üzere KULLANICI’ya rücu edilecektir.

4.26. YEŞİLERA, kendi web sayfasında, uygulamada; Instagram, Facebook, X vb. sosyal medya mecralarda; interaktif ve dijital tüm platformlar ve mecralarda işbu sözleşmeye konu iş birliği hakkında KULLANICI’nın markası, logosu, ismi, ticari ünvanı gibi işaret ve bilgilerini tanıtım ve reklamlama faaliyetlerinde kullanma hak ve yetkisine sahiptir. YEŞİLERA, KULLANICI’nın YEŞİLERA kullanıcısı olduğunu kamuya açıklama; KULLANICI ismi, markası, ticari unvanı ve logosu gibi bilgileri portföy ve referans bölümünde kullanma; KULLANICI da web sitesinde YEŞİLERA logosunu, web site yönlendirmesini ekleme ve bulundurma haklarına sahiptir. KULLANICI işbu maddeye onayı olmaması halinde bu durumu YEŞİLERA'ya noter kanalı ile yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

4.27. KULLANICI’nın yapacağı satış işlemlerinde müşteri kredi kartı bilgileri YEŞİLERA tarafından görülmediği, sunucuda saklanmadığı ve bulundurulmadığı için kredi kartı ile ilgili oluşabilecek hatalar ve sorunlardan da YEŞİLERA sorumlu değildir. Bu kapsamdaki tüm (hukuki, cezai ve idari vb.) sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

4.28. KULLANICI YEŞİLERA'ya bildirdiği alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi onaylayan kişinin farklı kişiler olması ya da KULLANICI tarafından sözleşmeyi onaylayan kişinin imza yetkisinin olmadığının iddia edilmesi hallerinde sözleşmeyi onaylayan gerçek kişi YEŞİLERA'ya karşı sözleşme hükümlerinden sorumludur. KULLANICI’nın, yesilera.com sitesinden hizmet satın alması ve YEŞİLERA altyapısını kullanmaya başlaması işbu sözleşmenin imzalanması, okuyup onaylanması, kabul, beyan ve taahhüt edilmesine karine teşkil etmektedir.

5. Yetki

5.1. Taraflar, sözleşmede açıkça belirtilmiş yetkilerinin dışında diğer taraf nam ve hesabına hareket edemez, kendisini diğer taraf namına takdim ve lanse edemez, hiçbir surette üçüncü gerçek ya da tüzel kişilerle önceden diğer taraftan yazılı onay almadıkça diğer taraf nam ve hesabına herhangi bir sözlü ya da yazılı akit yapamaz, taahhütlerde bulunamaz.

5.2. Sözleşme kapsamında taraflar, hiçbir şekilde diğer tarafın hukuksal temsilcisi, acentası veya vekili olmayıp; sözleşme ve eklerinde açıkça belirtilenler dışında diğer tarafı yükümlülük altına sokacak ve bağlayacak bir hak ve yetkiye de sahip değildir.

5.3. Bu sözleşmedeki hiçbir hüküm, taraflar arasında herhangi bir türde bir ortaklık ya da ortak girişim oluşturma ya da tarafların nam ve hesabına hareket etmekle yetkili kılınmasına yönelik olarak işletilmeyecektir.

5.4. KULLANICI, sözleşme konusu hizmetlerin sağlanmasına ilişkin ve/veya sözleşmenin akdine ve ifasına engel olacak üçüncü şahıslarla daha önce yapılmış herhangi bir anlaşma, protokol olmadığını; bu sözleşmenin, başka kişi ya da firmalarla yapmış olduğu diğer sözleşmelerle çelişmediğini ve bu sözleşmeye aykırı hükümler taşımadığını, herhangi bir aykırılık bulunması halinde, bu sözleşme hükümlerinin yürürlükte ve geçerli olduğunu, aykırılık halinde ortaya çıkabilecek tüm zarar ve ziyandan ve YEŞİLERA'nın bu sebeple ödemek zorunda olduğu her türlü tazminat ve cezadan dolayı kendisinin sorumlu olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Mali Hükümler

6.1. Hizmet Bedeli

KULLANICI, sözleşme kapsamında kullanacağı paket için hizmet başlangıç tarihinden itibaren yesilera.com'da belirtilen paket ücretini YEŞİLERA'ya yıllık olarak öder. YEŞİLERA hizmet bedeli ve ödeme vadeleri/dönemleri hakkında değişiklik yaptığı takdirde yesilera.com adresinden duyuracaktır.

6.2. Ödeme Şekli

Ödeme yöntemi, şekli, vadesi gibi hususlar yesilera.com'da belirtilen ya da YEŞİLERA tarafından iletilecek olan koşullara tabidir.

6.3. Nakit Ödeme veya Havale:

YEŞİLERA, KULLANICI’ya, bu sözleşme uyarınca ilgili pakete ilişkin YEŞİLERA internet sitesinde belirtilen ücreti nakit ya da havale ile ödeme hakkı verebilir.

6.4. Kredi Kartı ile Ödeme:

YEŞİLERA, dilerse KULLANICI’nın kredi kartı ile ödeme yapmasını sağlayabilir.

KULLANICI, kullanım bedelini kredi kartı ile ödüyor ise, kredi kartı ve kredi kartı hamilinin bilgilerinin doğruluk, yasalara uygunluk ve güncelliğinden sorumludur. Herhangi bir sebeple KULLANICI tarafından iletilen kredi kartından aylık taksit tahsil edilemez ise veya tahsil edilir ancak ödeme itiraza uğrar ise YEŞİLERA verdiği hizmetleri ve üçüncü taraf hizmetlerini geçerli bir ödeme yapılana kadar askıya alma hakkına sahiptir. Aynı zamanda böyle bir durumda YEŞİLERA sözleşmeyi derhal, tek taraflı ve tazminatsız olarak, iade yükümü olmaksızın sona erdirme hakkına sahiptir.

7. Fikri Haklar

7.1. KULLANICI, sözleşme kapsamında belirlenen hizmetlere ilişkin YEŞİLERA ve YEŞİLERA'nın sorumluluğu altında olan üçüncü kişiler, çalışanları ve benzerleri aracılığıyla yapılacak çalışmalar, işler, yazılımlar, kaynak kodları, know-how, fikir ve buluşlar, tasarımlar, logo tasarımları, fotoğraf, video, ses kayıtları ve benzeri her türlü teknik bilgi ve üretim yönteminin mülkiyetinin, patent dahil her türlü fikri mülkiyet haklarının ve ticari (mali) haklarının 5846 Sayılı FSEK madde 48 uyarınca münhasıran YEŞİLERA'ya ait olduğunu; YEŞİLERA'nın resmi yazılı izni olmadan, bu sözleşmedeki sorumluluklarının yürütülmesi hariç, herhangi bir şekilde fikri hakları paylaşmayacağını ve kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. YEŞİLERA altyapısındaki tüm görseller, tasarımlar, grafikler ve YEŞİLERA tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere, YEŞİLERA altyapısının tüm mali, manevi ve ticari hakları YEŞİLERA'ya aittir. YEŞİLERA, KULLANICI’ya YEŞİLERA altyapısı üzerinde sözleşme süresiyle sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisanslanamaz bir kullanım hakkı vermektedir.

7.3. KULLANICI, YEŞİLERA altyapısını ve hizmetlerini bu sözleşmede belirtilen kapsamın dışında kullanmayacaktır. KULLANICI sözleşme kapsamında kendisine verilen hiçbir hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların yararına sunamaz ve kullandıramaz. Bu kapsamda YEŞİLERA tarafından sağlanan hizmetler kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır.

7.4. KULLANICI’nın 7.madde hükümlerini ihlal ettiğinin tespiti halinde YEŞİLERA tarafından TTK, TBK ve FSEK kapsamında tüm yasal yollara başvurulacağı taraflarca kabul ve taahhüt edilmiştir.

8. Güvenlik

8.1 KULLANICI’nın YEŞİLERA altyapısı veya YEŞİLERA sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya YEŞİLERA altyapısı, YEŞİLERA ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, YEŞİLERA altyapısında kullanılan yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların YEŞİLERA altyapısından faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya YEŞİLERA altyapısına orantısız yük bindirmesi; YEŞİLERA altyapısının kaynak kodlarına veya YEŞİLERA'nın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; YEŞİLERA altyapısının çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, YEŞİLERA sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. KULLANICI, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde YEŞİLERA ve YEŞİLERA altyapısıyla rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder.

8.2. KULLANICI, YEŞİLERA sağladığı hizmetleri kullanımı sırasında (kendi kusuru olsun ya da olmasın) bulunduğu sunucuya ve kendi kullanıcılarına/müşterilerine zarar verecek ve/veya SPAM gönderimi gerçekleştiren kötü amaçlı siber saldırılara maruz kalırsa YEŞİLERA, ilgili hizmete erişimi engelleme, KULLANICI’nın panel yetkisini kısıtlama ve paket iptali gerçekleştirme ile sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak sona erdirme hakkına sahiptir.

8.3. KULLANICI’nın bulunduğu sunucuya karşı herhangi bir saldırı gerçekleşmesi ve/veya bilişim suçlarına maruz kalması halinde söz konusu haksız fiil, hukuka aykırılık ve zarardan YEŞİLERA sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri sebebiyle YEŞİLERA'nın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmediği iddia edilemez ve bu sebebe dayanarak zarar ve ziyanın tazmini talep edilemez.

9. Sorumlulukların Sınırlandırılması

9.1. YEŞİLERA, sağladığı hizmetlerden kesintisiz olarak faydalanılmasını hedeflemekle birlikte YEŞİLERA altyapısını ve YEŞİLERA tarafından sağlanan hizmetleri “olduğu gibi” sağlamakta ve bu hizmetlerden yararlanılmasını sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. KULLANICI, bakım, onarım, güncelleme, internet hizmet sağlayıcıların hizmet kalitesi veya üçüncü tarafların sistemlerinden kaynaklanabilecek sair nedenlerle YEŞİLERA'nın sağladığı hizmetlerden yararlanılmasının muhtelif zamanlarda engellenebileceğini, kısıtlanabileceğini ya da kesilebileceğini, söz konusu engelleme, kısıtlama veya kesintilerden YEŞİLERA'nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, YEŞİLERA'nın sağladığı hizmetlere erişim ve bunun kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda YEŞİLERA'nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

9.2. YEŞİLERA, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, KULLANICI’nın YEŞİLERA'nın sağladığı hizmetleri ve üçüncü taraf hizmetlerini kullanması, yanlış kullanması, sözleşmede belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya YEŞİLERA altyapısı üzerindeki işlemleri sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden, tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan, network, internet bağlantısı, bağlantı hatalarından, YEŞİLERA altyapısı üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan, voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

9.3. KULLANICI, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, YEŞİLERA altyapısında oluşturulan kayıtların, bunların içeriklerinin ve YEŞİLERA'nın sağladığı hizmetler üzerinden yönettiği tüm süreçlerinin ilgili mevzuata uygun olmasından, tabi olduğu mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden, YEŞİLERA altyapısıyla entegre şekilde ya da sair yollarla kullandığı ödeme altyapısı ve üçüncü taraf hizmetlerinin kural, koşul ve sözleşmelerine uymaktan münhasıran sorumludur. KULLANICI, YEŞİLERA altyapısı vasıtasıyla yönettiği ürün, hizmet ve içerikler, fikri mülkiyet ihlalleri ve YEŞİLERA'nın sağladığı hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişilerce iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) YEŞİLERA'nın sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. KULLANICI, YEŞİLERA altyapısı üzerinden YEŞİLERA'nın kontrolünde olmayan başka mecra veya içeriklere link verilebileceğini ve/veya entegrasyon sağlanabileceğini, bu durumun linklerin yöneldiği ya da entegre olunan mecraları desteklemek amacıyla veya mecralar ile içerdikleri bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler veya entegrasyon vasıtasıyla erişilen mecra ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında YEŞİLERA'nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

9.5. YEŞİLERA, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde kar kaybı, itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın YEŞİLERA altyapısının KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde KULLANICI nezdinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. YEŞİLERA, işbu sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Kabul anlamına gelmemek kaydıyla, işbu sözleşme kapsamında YEŞİLERA'nın KULLANICI nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumluluğu her halükarda KULLANICI tarafından son 1 (bir) yıl için YEŞİLERA'ya ödenen ilgili hizmetin tutarıyla sınırlı olacaktır.

10. Kişisel Verilerin Korunması

10.1. Taraflar, işbu sözleşme kapsamında fiziki ve/veya elektronik ortamdan paylaşım, erişim yetkisi verilmesi ve sair yöntemlerle birbirlerine aktaracakları ve işleyecekleri özel nitelikli kişisel veriler de dahil tüm kişisel verileri başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına, Kişisel Verileri Koruma Kurumu rehberlerine ve duyurularına, sair düzenleyici ve denetleyici otorite, mahkeme ve diğer resmi makam kararlarına/talimatlarına ve ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki tüm düzenlemelere ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olarak işlemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10.2. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme’ye konu hizmetler bakımından YEŞİLERA, KVK Düzenlemeleri uyarınca veri işleyen ve KULLANICI ise veri sorumlusu hukuki statüsünü haizdir. Bu kapsamda YEŞİLERA, ilgili mevzuat düzenlemelerinden kaynaklı yükümlülükleri ile yasal savunma hakları saklı kalmak kaydıyla KULLANICI’nın yetkilendirmesi ve talimatları ile sınırlı şekilde kendisine aktarılan kişisel verileri işlemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI ise, YEŞİLERA'ya veri işleyen hukuki statüsünden kaynaklı olarak kişisel verilerin korunmasıyla ilgili düzenlemelerde YEŞİLERA'ya atfedilen yükümlülüklerden farklı ek herhangi bir yükümlülük atfetmediğini ve atfetmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. KULLANICI, veri sorumlusu hukuki statüsü ile hareket ettiği hallerde, ilgili kişileri kendi yükümlülükleri bakımından kişisel verilerin korunmasıyla ilgili düzenlemelere uygun şekilde aydınlatmayı ve gerekli ise bu kişilerin açık rızalarını temin ederek kişisel verilerini işlemeyi ve YEŞİLERA'ya aktarım da dahil aktarmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, YEŞİLERA'nın veri işleyen olarak bulut bilişim kullanımı nedeniyle kişisel verileri yurt dışına aktarabileceğini bildiğini ve bu yönde talimatı olduğunu ve veri sorumlusu olarak ilgili kişileri bu yönde bilgilendirmek veya açık rızalarını almak bakımından da sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

10.4. Taraflar, sözleşmeye konu özel nitelikli kişisel veriler de dahil tüm kişisel verilere gerek kendi çalışanları gerek üçüncü kişiler tarafından yetkisiz bir şekilde erişilmesini, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili düzenlemelere ve/veya işbu sözleşme hükümlerine aykırı şekilde işlenmesini önlemeyi ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve ilgili yetkili otoriteler tarafından önerilen veri güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler de dahil gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10.5. Taraflar’dan birinin veya çalışanlarının, varsa hizmet sağlayıcılarının/iş ortaklarının veya bunların çalışanlarının veya işbu sözleşme hükümleri uyarınca kişisel veri aktarılan üçüncü tarafların işbu sözleşmeye veya kişisel verilerin korunmasıyla ilgili düzenlemelere aykırı davranması dolayısıyla ihlale neden olan taraf, diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı doğrudan zararları tazmin eder. İhlal eden taraf bu nedenlerle ihlalden etkilenen tarafın talepte bulunması halinde, ihlalden etkilenen tarafın uğradığı doğrudan zararları ilgili mahkeme veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu başta olmak üzere yetkili otorite kararı veya talimatına istinaden derhal, nakden ve defaten İhlalden Etkilenen Taraf’a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. İşbu sözleşmenin hükümleri ve/veya işbu sözleşme kapsamında varsa akdedilmiş sözleşmeler/düzenlemeler ile işbu kişisel verilerin korunmasına ilişkin madde hükümleri arasında kişisel verilerin işlenmesi bakımından herhangi bir uyuşmazlık/çelişki olması halinde, işbu sözleşmenin kişisel verilerin korunmasına ilişkin 10. madde hükümleri öncelikli olarak geçerli olacak şekilde uygulanacaktır.

11. Sözleşme Süresi

İşbu sözleşme hizmet başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Bu 1 (bir) yılın sonunda KULLANICI dilerse sözleşmeye devam etme iradesini YEŞİLERA'ya iletecektir. Yenileme halinde KULLANICI, sözleşme yenileme tarihindeki paketlere, içeriklere, hizmetlere, kurallara, koşullara ve ücretlere tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Fesih ve Sona Erme

12.1. YEŞİLERA, sözleşme maddelerine aykırılık durumlarında sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir tazminat ödemeksizin ve tek taraflı olarak feshedebilecektir.

12.2. KULLANICI, YEŞİLERA'nın işbu sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, yazılı şekilde uyarıda bulunur. Uyarının tebliğinden 14 (on dört) iş günü içinde akde aykırılığın kaldırılmasını ister. Anılan süre içinde akde aykırılık giderilmezse, KULLANICI, fesih beyanını resmi yazılı şekilde bildirmek sureti ile sözleşmeyi feshedebilir.

12.3. Sözleşmenin feshi tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşmenin feshiyle KULLANICI, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle YEŞİLERA'nın sağladığı hizmetleri kullanamayacaktır. KULLANICI, sözleşme hangi nedenle feshedilmiş ya da askıya alınmış olursa olsun fesih tarihinden önce yapılmış peşin ödemelerin iade edilmeyeceğini kabul eder.

12.4. KULLANICI hesabının yasal nedenlerle engellendiği haller saklı olmak üzere, sözleşmenin feshi durumunda YEŞİLERA, KULLANICI’ye ait YEŞİLERA altyapısındaki içeriğe 1 (bir) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır. İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda kendi veri tabanlarında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş, e-posta yazışmaları ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. İade ve İptal

Sözleşmeye konu hizmet alımı ve yazılım kiralama işlemi ticari amaçla yapıldığından, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata tabi olup, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri bu sözleşmeye uygulanmamaktadır. Bu sebeple sözleşme konusu hizmetlerin ve paketlerin iptali ile YEŞİLERA'ya ödenen kullanım ve kiralama bedellerinin iadesi talep edilemez.

14. Mücbir Sebepler

14.1. Taraflardan birinin çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, tarafların öngöremedikleri ve önleyemedikleri, sözleşmeden doğan edimlerini doğrudan etkileyen salgın hastalık, doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt, toplumsal olaylar vb. gibi mücbir sebepler ile hükümet ve ilgili idari kurumlar tarafından alınmış kararlar gibi tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan haller taraflar için mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında taraflar sorumlu olmayacaktır. Tarafların sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Mücbir sebebin ortaya çıkışı derhal yazılı olarak karşı tarafa bildirilecek ve belge ile tevsik edilecektir.

14.2. Mücbir sebeplere maruz kalan tarafın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmekte gecikmesi veya ademi ifası sözleşmenin feshine gerekçe sayılmayacaktır. Bu durumda tarafların yükümlülüklerini yerine getirme görevi yukarıda sayılan mücbir sebep halinin ortadan kalkması anına kadar askıya alınacaktır. Yukarıda bahsedilen hallerin 60 (altmış) günden daha uzun sürmesi halinde taraflardan her biri sözleşmeyi feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

15. Gizlilik

15.1. KULLANICI, sözleşmenin imzalanmasından önce geçen mutabakat dönemi de dâhil ancak bununla sınırlı olmaksızın işbu sözleşme dönemi içinde, kendilerine dolaylı veya doğrudan verilmiş olan ya da kendilerinin sözleşme konusu nedeniyle erişmiş oldukları tüm bilgileri ve kendilerine YEŞİLERA tarafından açıklanan tüm bilgileri, büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir üçüncü kişiye hangi surette olursa olsun açıklamamayı ve alenileştirmemeyi, doğrudan veya dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin gerektirdiği durumlar dışında kullanmamayı, bu gizlilik yükümünün işbu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra da süresiz olarak devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

15.2. KULLANICI kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını YEŞİLERA'nın gizli bilgilerini korumakta da göstereceklerdir. KULLANICI, ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgileri öğrenmesi gereken işçilere, alt çalışanlara ve kendilerine bağlı çalışan diğer kişilere gizli bilgileri aktarabilir; ancak bu kişiler bilgilerin gizli bilgi olduğu konusunda yazılı olarak uyarılacaklardır. KULLANICI, işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı çalışan diğer kişilerin (bağımsız dahi olsa) işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını, davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

15.3. İşbu sözleşme kapsamında KULLANICI’nın hizmet aldığı süre boyunca ve/veya anılan sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda, fesih tarihinden itibaren 5 yıl boyunca, YEŞİLERA'nın müşteri portföyüne ait hiçbir bilgi, ticari, mali ve teknik belge, kayıt, liste ve projeyi, YEŞİLERA'nın yazılı onayı olmadan açıklamayacağını; kendi şahsi faaliyetleri için ve/veya ücret mukabili olsun ya da olmasın başka kişi, kurum ve/veya kuruluşlar yararına kullanmayacağını; YEŞİLERA'ya ait hiçbir bilgiyi, USB disk veya CD’ye ya da sair bir depolama ve saklama ünitesine kaydetmeyeceğini; YEŞİLERA'nın yazılı onayını almadan, hiçbir şekilde YEŞİLERA'nın ticari unvanını, işletme adını, markalarını, resim ve modellerini, coğrafi işaretlerini, patentlerini, fikri mülkiyet haklarını; reklam, tanıtım, promosyon ve/veya başka hiçbir amaçla kullanmayacağını, YEŞİLERA'ya ait haricen elde ettiği bilgileri, belgeleri, projeleri ve sırları, yasal zorunluluktan dolayı açıklanması gereken bilgi ve belgeler hariç olmak üzere, ifşa etmeyeceğini, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamayacağını, YEŞİLERA bünyesi dışındaki kişi ve kuruluşlara veremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.4. Şüpheye mahal vermemek adına, gizli bilgiler kişisel verileri de ihtiva etmesi halinde, işbu sözleşmenin 10. maddesinde yer alan hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.

16. Muhtelif Hükümler

16.1. Devir ve Temlik: KULLANICI, önceden karşı tarafın yazılı onayını almaksızın işbu sözleşmeyi ya da işbu sözleşme kapsamındaki herhangi bir hak ve yükümlülüğü tamamen veya kısmen üçüncü bir kişi ya da kişilere devretmeyecek, temlik etmeyecek, teminat göstermeyecek ya da üçüncü kişi veya kişileri işbu sözleşmenin esaslı ifasında yetkili kılmayacaktır. KULLANICI işbu sözleşmeyi, YEŞİLERA altyapısındaki hesabını, bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini hiçbir surette hiçbir üçüncü taraflara devredemez. Bu maddenin KULLANICI tarafından ihlali halinde YEŞİLERA'nın sözleşmeyi ücret iadesi ve tazmin sorumluluğu olmaksızın derhal ve tek taraflı olarak fesih hakkı vardır.

YEŞİLERA ise sözleşmeyi, sözleşme kapsamındaki herhangi bir hak ve yükümlülüğünü tamamen veya kısmen üçüncü bir kişi ya da kişilere devredebilir, temlik edebilir, teminat gösterebilir ya da üçüncü kişi veya kişileri işbu sözleşmenin esaslı ifasında yetkili kılabilir; yapılacak iş gereği özel uzmanlık, ileri teknik bilgi gerektiren konularda tüm sorumluluk YEŞİLERA'da kalmak kaydıyla, profesyonel ve uzman kişi ve veya kuruluşlar ile iş birliği yapabilir.

16.2. Tarafların Kendilerine Sözleşme ile Tanınan Hakların Birinden Vazgeçmeleri: Bu Sözleşmenin uygulanması sırasında, Tarafların;

16.3. Sözleşmenin Bir Bölümünün Geçersiz Kalması: İşbu sözleşmesinin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

16.4. Değişiklikler: YEŞİLERA, KULLANICI’ya bildirimde bulunarak sözleşmeyi ve eklerini değiştirme hakkına sahiptir. YEŞİLERA'nın takdirine bağlı olarak, sözleşmede yapılan değişikliklerin KULLANICI’ye e-postayla veya KULLANICI, YEŞİLERA altyapısına bilgileri ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra gösterilecek uyarılar geçerli bir bildirim teşkil edecektir. Söz konusu yöntem bu sözleşme metninde yapılacak değişiklikler için geçerli olup YEŞİLERA'nın sağladığı hizmet, modül ve özelliklere özgü kuralları ve yesilera.com'da yayınlanan sair koşulları herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirebilecektir. Değişiklikler yayımlandıkları tarih itibari ile yürürlüğe girmiş sayılırlar.

16.5. Delil: Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda kendi veri tabanlarında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş, e-posta yazışmaları ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6. İletişim Kanalı: Tarafların, işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kuracakları iletişim e-posta aracılığıyla gerçekleşecektir. KULLANICI, YEŞİLERA altyapısına kaydolurken veya satın alma işlemi sırasında bildirdiği e-posta adresinin iletişim kanalı olarak kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak gelen e-postanın sözleşme kapsamında yetkili bir temsilciden gelmediğini tespit edilirse veya makul olarak tespit edilmesinin beklendiği hallerde gelen e-posta geçersiz kabul edilir ve durum derhal diğer tarafa bildirilir. Sözleşme nedeniyle tarafların e-posta kullanarak birbirlerine yaptıkları her türlü bildirim, yazılı bildirim olarak geçerlidir ve e-postanın gönderici tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra karşı tarafa ulaştığı kabul edilecektir. Temerrüt, fesih ve sözleşmeden dönmeye ilişkin bildirimlerin geçerli olabilmesi ancak noter kanalı ile yapılmasına bağlıdır.

16.9. Önceki Sözleşmeler: İşbu sözleşme YEŞİLERA'nın sağladığı hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak taraflar arasındaki ilişkinin bütününü düzenlemekte olup bu sözleşmenin akdiyle birlikte tarafların aynı konuda akdettiği önceki tüm anlaşmalar yürürlükten kalkacaktır.

17. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanan veya işbu sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Balıkesir Tüketici Hakem Heyetleri ve Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

18. Yürürlük

Bu sözleşme, KULLANICI'nın ödeme yapması ve YEŞİLERA tarafından ödemenin onaylandığı tarihten ve/veya yesilera.com adresine yüklenmesi ile birlikte geçerli olacak şekilde yürürlüğe girer.