Gizlilik Politikası

Yeşilera Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri olarak, kullanıcılarımızın gizliliğini önemsiyoruz. İşbu gizlilik politikası, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü ilkeler ile uyumlu bir şekilde işlenmesi, silinmesi, korunması, anonimleştirilmesi, güvenliğinin sağlanması ve ilgili kişilerin aydınlatılması konularında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Tanımlar

Aşağıda kişisel verilerin işlenmesi sürecinin anlaşılabilmesi için bilinmesi gereken tanımlar hakkında bilgiler yer almaktadır.

a. Kişisel veri
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilgili herhangi bir bilgi anlamına gelmektedir. Gerçek bir kişi, doğrudan ya da dolaylı yoldan, ad, konum bilgisi, kimlik numarası, bir çevrimiçi kullanıcı adı veya kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel ya da sosyal kimliği ile ilişkilendirilmiş ve söz konusu gerçek kişinin kimliğini belli eden bir veya daha fazla bilgi ile saptanabilir durumda ise kimliği belirlenebilir sayılmaktadır.

b. Kişisel verilerin işlenmesi
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerle ilgili otomatikleştirilmiş süreçler kullanılarak veya kullanılmaksızın toplama, saklama, organize etme, sıralama, depolama, adapte etme, modifiye etme, okuma, sorgulama, kullanma, üçüncü taraflarla paylaşma, dağıtma, eşleştirme, ilişkilendirme, kısıtlama, silme, yok etme gibi işlemler ya da operasyon dizilerini ifade eder.

c. Veri işlemeye ilişkin kısıtlama
Veri işlemeye ilişkin kısıtlama, depolanmış kişisel verinin ileride işlenmesini sınırlandırmak için işaretlenmesidir.

d. Profilleme
Profilleme, kişisel verinin otomatikleştirilmiş süreçler ile değerlendirilerek gerçek bir kişi hakkındaki ekonomik durum, iş, sağlık, kişisel tercihler, ilgi alanları, güvenilirlik, davranış ve konum gibi bilgilerin analiz ve tahmin edilmesidir.

e. Bulanıklaştırma
Bulanıklaştırma, kişisel verinin ek bilgi sağlanmaksızın belirli bir veri nesnesine atfedilmesi mümkün olmadan işlenmesi ve bu ek bilgilerin gerekli önlemler alınarak söz konusu kişisel verinin gerçek bir kişiye atfedilmesini engelleyecek şekilde ayrı tutulmasıdır.

f. Veri kayıt sistemi
Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

g. Veri sorumlusu
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını belirleyen gerçek/tüzel kişi ya da kişiler, kamu kurum/kuruluşları veya sivil toplum kuruluşlarıdır.

h. Veri işleyen
Veri işleyen, kişisel verileri veri sorumlusu adına işleyen gerçek/tüzel kişi ya da kişiler, kamu kurum/kuruluşları veya sivil toplum kuruluşlarıdır.

i. Üçüncü taraf
Üçüncü taraf, veri konusu kişi, veri sorumlusu, veri işleyen ve bunlar tarafından doğrudan yetkilendirilmiş kişiler dışında kalan, söz konusu kişisel verileri işleme yetkisine sahip gerçek/tüzel kişi ya da kişiler, kamu kurum/kuruluşları veya sivil toplum kuruluşlarıdır.

j. Açık rıza
Açık rıza, ilgili kişinin konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak özgür iradesiyle kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini açıkça bir beyanla veya onaylayıcı eylem ile kabul etmesidir.

2. Web sayfamız ziyaret edildiğinde kişisel verilerin toplanması

Web sayfamızı (yesilera.com) bilgi alma amacıyla ziyaret ettiğinizde, yani üyelik oluşturma, form doldurma gibi işlemler ile tarafımıza bilgi göndermeksizin kullandığınızda, yalnızca internet tarayıcınızdan sunucumuza gönderilen bilgileri toplayabiliriz. Web sayfamızın görüntülenebilmesi, stabilite ve güvenliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan veriler şunlardır:

IP adresi
Sorgunun tarih ve saati
Saat dilimi bilgisi
Belirli bir sayfa için yapılan isteğin içeriği
Erişim durum / HTTP durum kodu
İnternet tarayıcı bilgileri
İşletim sistemi

3. Kullanıcı hesabı, alışveriş, eposta ve iletişim formları ile kişisel verilerin toplanması

Tarafımıza eposta veya iletişim formu ile ulaştığınızda sağlamış olduğunuz ad, telefon numarası, eposta adresi vb. bilgilerinizi size geri dönü sağlayabilmek için saklarız. Bu veriler, gerekliliği ortadan kalktığında silinir veya ileride işlenmesi sınırlandırılır.

Sitemizden satın alma işlemi gerçekleştirdiğinizde ya da gelecek veye geçmiş siparişlerinizi yönetmek için bir kullanıcı hesabı oluşturduğunuzda sözleşme için gerekli olan bilgileri saklarız. Bu bilgiler ilgili üyelik ya da sipariş formunda görülebilir. Sipariş için asgari olarak zorunlu olan * ile işaretlenmiş bilgilere alışverişin tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyarız.

Bu veriler üçüncü tarafların erişimine kapalı olan sunucumuzda bir güvenlik duvarı ardında muhafaza edilir.

Kredi kartı ile ödeme yapmayı seçtiğinizde, ödeme altyapısını kullandığımız Paytr ödeme servisi adınız, adresiniz, telefon numaranız, eposta adresiniz gibi siparişinizde vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizi ve kredi kartı numaranız, kartınızın son kullanma tarihi, taksit tercihiniz gibi ödeme bilgilerinizi toplar. Bu veriler Paytr tarafından servisin kendi güvenli sunucularında saklanır. Paytr, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) lisansına ve American Express, Discover, JCB International, MasterCard ve Visa tarafından kurulan PCI Security Standards Council’in düzenlediği PCI DSS (PCI Veri Güvenliği Standardı) sertifikasına sahiptir. Konu hakkında daha fazla bilgi için Paytr'nin Gizlilik Politikası’nı (https://www.paytr.com/gizlilik) inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerin sevkini gerçekleştirirken adınız, adresiniz, telefon numaranız vb. teslimatın tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan bilgileri teslimattan sorumlu olan kargo firması ile paylaşırız.

Ticaret ve vergi düzenlemeleri gereği sipariş ve ödeme bilgilerinizi 10 yıl boyunca saklama zorunluluğumuz bulunmaktadır. Ancak faturanın kesildiği tarihten en fazla 2 yıl sonra bilgilerinizin işlenmesini sınırlandırır ve yalnızca yasal zorunluluk oluştuğunda kullanırız.

4. Web sayfamızda harici araçların kullanımı

Google Analytics
Veri sorumlusu olarak web sayfamızda Google Analytics aracını “IP Anonimleştirme” fonksiyonu aktif biçimde entregre olarak kullanıyoruz.

Google Analytics, ziyaretçi davranışları ile ilgili verileri toplayan, saklayan ve analiz eden bir web çözümleme servisidir. Web çözümleme araçları kullanıcının hangi web sayfasından geldiği (referrer), hangi alt sayfaları ne sıklıkta ve ne kadar süreyle görüntülediği gibi verileri toplar. Web çözümlemenin başlıca amacı web sayfasını ve internet reklamcılığında maliyet/fayda oranını optimize etmektir.

Google Analytics tarayıcı çerezlerini kullanır. Çerezler tarafından oluşturulan ziyaretçinin web sayfamızı kullanım bilgisi bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Google toplanan kişisel bilgileri bu teknik prosedür ile üçüncü taraflara aktarabilir.

Web sayfamızda Google Analytics’i IP Anonimleştirme fonksiyonu ile kullandığımızdan Ip adresiniz Google tarafından kısaltılarak saklanır. Google bu bilgiyi web aktivitenizi değerlendirerek tarafımıza internet ve web sayfamızın kullanımına dayalı hizmetleri sağlamak için kullanır. Tarayıcınızdan Google Analytics’e aktarılan IP adres bilgisi, Google’daki diğer kişisel bilgileriniz ile birleştirilmez.

Ayrıca, Google Analytics’in etkileşim verilerini izleyebilme amacıyla User-ID özelliğini de kullanıyoruz. User-ID, Google tarafından anonimleştirilmiş ve şifrelenmiş olarak saklanır ve diğer verileriniz ile birleştirilmez.

Tarayıcı çerezlerini kullanımını tarayıcı ayarlarınızdan engelleyebilirsiniz. Ancak, bu durumda web sayfamızdaki tüm özellikler tam olarak çalışmayabilir.

Google Analytics tarayıcı çerezlerinin veri oluşturarak Google’a göndermesini ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini istemiyorsanız Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı eklentisini şu linkten indirip kurabilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Bu eklenti javascript aracılığıyla Google Analytics’i web sayfasının ziyaret edilmesi ile ilgili hiçbir bilgi ve verinin Google Analytics’e iletilmemesi konusunda bilgilendirir.

Ek olarak, daha önceden Google Analytics tarafından kurulmuş olan tarayıcı çerezleri tarayıcı ayarlarından ya da harici çerez temizleme yazılımları ile silinebilir.

Google’ın gizlilik düzenlemeleri hakkında daha fazla bilgiyi şu adreslerde bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy, https://policies.google.com/technologies/cookies, https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Web sayfamız ayrıca Google Analytics’in demografiye, ilgi alanlarına ve Google Görüntülü Reklam Ağı izlenimlerine dayalı raporlama özelliklerini kullanmaktadır. Google reklam kişiselleştirme ayarlarını şu adresten düzenleyebilirsiniz: https://adssettings.google.com.

Google Tag Manager
Web sayfamızda Google Tag Manager kullanılmaktadır. Bu servis aracılığıyla hiçbir tarayıcı çerezi kullanılmadan ve hiçbir kişisel bilgi toplanmadan web sayfa etiketleri merkezi bir kullanıcı arayüzünden yönetilebilir. Herhangi bir çerez kullanılmadığından, tarayıcı çerezleri devre dışı bırakılmış bile olsa yürütmede olan tüm web sayfa etiketleri izlenmeye devam eder.

Google Tag Manager’ın veri kullanımı hakkında daha fazla bilgiye şu adreslerden ulaşabilirsiniz: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295, https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy.

Facebook Pixel
Web sayfamızda Facebook Pixel aracı kullanılmaktadır. Bu araç Facebook ve Instagram reklamlarından sitemize yönlendirilen kullanıcıların web sayfamızdaki aktivitelerini izler. Bu sayede Facebook ve Instagram reklamlarımızın etkisine yönelik istatistikler elde ederiz. Bu reklamlardan gelen kullanıcıların izlenmesi 180 güne kadar aktif kalabilir.

Bu şekilde toplanan kişisel verilere Yeşilera olarak erişimimiz yoktur. Tamamı Facebook tarafından toplanır ve işlenir. Facebook bu verileri kullanıcının Facebook hesabıyla bağlayabilir ve kendi reklamcılık hizmetlerinde kullanabilir. Konu hakkında daha fazla bilgiyi şu adreslerde bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/policy, https://www.facebook.com/policy/cookies.

Facebook’un bilgisayarınızda tarayıcı çerezleri depolamasını istemiyorsanız, tarayıcı ayarlarından bu çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz.

Ayrıca Facebook’un “Hedef Kitleler” (Özel Hedef Kitleler, Benzer Hedef Kitleler gibi) aracını kullanıyoruz. Bu araç analiz ve pazarlama amacıyla kullanılmak üzere kullanım verinizden kişisel olmayan bir hash değeri oluşturarak Facebook’a iletir.

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen adresinden Facebook ortaklarından alınan verilerle ilgili daha fazla bilgi bulabilir ve verilerinizin bu şekilde kullanılmasını reddetmek için gerekli ayarları yapabilirsiniz.

5. Tarayıcı Çerezleri

Web sayfamız tarayıcı çerezleri kullanmaktadır. Çerezler tarayıcı tarafından kaydedilip cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır ve daha güvenli, kullanıcı dostu ve etkili bir hizmet sunmamız adına iş görürler. Üstelik çerezler sistemimizin tarayıcınızı tanımasına ve web sayfamızın en iyi şekilde görüntülenmesine olanak sağlar. Bu bilgileri hizmetimizin optimizasyonu için 12 aya kadar depolarız.

Çerezler hakkında detaylı bilgi için işbu Gizlilik Polikası’nın ayrılmaz bir parçası olan https://yesilera.com/cerez-politikasi/ adresindeki çerez politikamızı inceleyiniz.

6. Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü tarafları öğrenme,
Eksik verilerinizin tamamlanmasını ve yanlış verilerinizin düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemin kişiler verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin analiz edilmesi sonucu kendi aleyhinize bir durum oluşmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin yasalara aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

7. İletişim

Çerez ve kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sorularınız ve talepleriniz için destek@yesilera.com adresinden eposta gönderebilirsiniz.